Filozoficko-architektonická koncepce

Veřejná zakázka na služby

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 4. 12. 2017 do 13 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky „Zpracování Filozoficko-architektonické koncepce města Týnec nad Sázavou“ [PDF 144.99 kB]

cVýkaz, smlouva a krycí list [ZIP 245.2 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 125.7 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 93.53 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka Ing. arch. Květy Čulejové, se sídlem: Újezd 454/46, 118 00 Praha 1, IČ: 88271145.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla 339 000,00 Kč (neplátce DPH).

Smlouva o dílo [PDF 328.81 kB]

Dodatek č. 1 [PDF 162.16 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla 339 000,00 Kč (neplátce DPH).