Dostavba nádrže II - ČOV

Veřejná zakázka na stavební práce.

Stav zakázky: zrušena

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 22.11.2013 do 10:00 hodin na adrese K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Kontaktní osoba: Marie Ondřichová, + 420 737 246 071, ondrichova@mestotynec.cz

Výzva k podání nabídky [PDF 80.68 kB]

Zadávací dokumentace [PDF 173.41 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 603.35 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 429.1 kB]

Oznámení zadavatele o vyřazení z výběru [PDF 495.83 kB]

Zpráva zadavatele o odstoupení vítězného uchazeče [PDF 380.64 kB]

Zpráva zadavatele o výsledku výběrového řízení [PDF 1.59 MB]

Smlouva o dílo byla podepsána s firmou Sdružení „ČOV Týnec nad Sázavou“ / Bross spol. s r.o. IČ: 46348620

Kompletní dokumentace veřejné zakázky je na Profilu zadavatele.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 7.919.754 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 652.63 kB]

Dotace na spolufinacování díla nebyla poskytnuta, v souladu se smlouvou o dílo byla zakázka zrušena.