Rekonstrukce veřejného osvětlení Týnec nad Sázavou 2024

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: v realizaci

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 27.05.2024 do 14:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky „Rekonstrukce veřejného osvětlení Týnec nad Sázavou 2024“ [PDF 325.75 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 15.33 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek  [PDF 388.39 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky  [PDF 254.94 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Osvětlení a energetické systémy a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 25088092.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 5.982.723,20 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 221.9 kB]