Energetický management

Veřejná zakázka na službu

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 9. 10. 2019 do 9 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „EM - MěÚ Týnec nad Sázavou Veřejná zakázka na službu.“ [PDF 464.97 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 140.44 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 598.58 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 395.4 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy PORSENNA, o.p.s., se sídlem Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ: 27172392

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 380.000 Kč.

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 380.000 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 5.57 MB]