Adaptační strategie

Veřejná zakázka na služby

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 15.10.2020 do 13:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Zpracování adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou“ [PDF 735.88 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 33.08 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 629.39 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 503.83 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem: Táborská 31,140 16 Praha 4, IČ: 26475081.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 548 000,00 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 3.93 MB]

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 548 000,00 Kč.