Nákup dopravního automobilu pro JPO Týnec nad Sázavou-Pecerady

Veřejná zakázka na dodávku

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 21.06.2023 do 14:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Nákup dopravního automobilu pro JPO Týnec nad Sázavou-Pecerady“ [PDF 597.07 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 1.26 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 186.57 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 409.87 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o., se sídlem: Masojedy 59, 282 01 Masojedy, IČ: 00549142.

Průběh zakázky

Kupní smlouva byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1 429 820,00 Kč.

Kupní smlouva [PDF 307.96 kB]

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 1 429 820,00 Kč.