Vstupní markýza obchodního domu

Průzkum trhu na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Oznámení zadavatele o přidělení zakázky [PDF 62.38 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Ing. Martin Kubačák, se sídlem: Družstevní 291, 257 41, Týnec nad Sázavou, IČ: 01608061.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledku průzkumu trhu.

Cena díla s DPH je 793 625,71 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 300.46 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH 793 625,71 Kč.