Opravy chodníků

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 21.7.2015 do 09:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Opravy chodníků v Týnci nad Sázavou" [PDF 95.24 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 0.98 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 75.03 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 50.91 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Alois Svoboda, IČO: 03219569

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 614 464 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 0.93 MB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 649 775 Kč.

Rozdíl mezi cenou smluvní a fakturovanou je dán skutečnou výměrou překládaných chodníků, která byla odlišná od plánované překládky.