Městský kamerový dohledový systém

Veřejná zakázka na dodávku.

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 29.06.2020 do 09:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Týnec nad Sázavou – rozšíření a modernizace MKDS [PDF 703.98 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 4.05 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 598.56 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 400.26 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy HMR system, s.r.o., se sídlem: Škvorecká 1/1933, 100 00 Praha 10, IČ 25685686.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 399.848 Kč.

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 399.848 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 13.53 MB]