KC Týnec - požární signalizace

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 29.08.2022 do 13:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky „Kulturní centrum Týnec nad Sázavou – elektrická požární signalizace a nouzový zvukový signál“  [PDF 698.87 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 3.37 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 634.66 kB] 

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 407.03 kB] 

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy zabezpečovací systémy, s.r.o., se sídlem: Sazečská 560/8, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČ: 24840645.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2 943 470,00 Kč.

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 2.997.125,50 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 1.91 MB]

Dodatek č. 1 [PDF 193.95 kB]

Dodatek č. 2 [PDF 2.73 MB]