Rekonstrukce WC v ZŠ Benešovská

Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Benešovská na 1. a 2. patře

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 28.07.2021 do 10:00 hodin na podatelnu městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky „Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Benešovská na 1. a 2. patře“ [PDF 601.19 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 25.06 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 580.02 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 551.2 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Votická stavební spol. s r.o. se sídlem Husova 804, 259 01 Votice, IČ 18595766.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1.328.195,93 Kč.

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 je 1 349 810,25 Kč.

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 1 349 810,25 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 8.89 MB]

Dodatek č. 1 [PDF 655.33 kB]