Vodovod C2 - 1. máje

Veřejná zakázka na dodávku stavby.

Stav zakázky: dokončena

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 23.8.2013 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce vodovodního řadu C2-LT-DN80, ulice 1. máje" [PDF 86.98 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 50.53 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 68.22 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 67.96 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy BROSS spol. s r.o. IČ: 46348620

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 641.472 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 362.68 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 641.472 Kč.