UV lampa a zákaloměr

Veřejná zakázka na provedení služby.

Stav zakázky: dokončena

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 22.7.2011 do 13:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Zadávací dokumentace - UV lampa a zákaloměr [PDF 85.74 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 778.58 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 51.01 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Vodárenské technologie s.r.o., IČ: 26440741

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 424.000 Kč.

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 424.000 Kč.