Týnec - vodovod

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 13. 12. 2018 do 9 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Týnec nad Sázavou – Rekonstrukce vodovodních řadů C13, C14, C15 v ulicích Lipová, Růžová a U Janovického potoka" [PDF 465.02 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 4.31 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 104.42 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 80.49 kB]

Průběh zakázky

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy LAROS s.r.o., se sídlem: Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov, IČ: 498 26 514.

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2 950 120,00 Kč

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH 2 950 120,00 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 282.61 kB]