Studie - lávka u Jawy

Veřejná zakázka na projektové práce

Stav zakázky: dokončena

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 30. 5. 2016 12:30 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky „Zpracování studie pro rekonstrukci lávky přes řeku Sázavu u Jawy“ [PDF 110.91 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 7.28 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 79.54 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 53.51 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy TOP CON SERVIS s.r.o., se sídlem: Varšavská 29/30, 120 00 Praha 2, IČ: 452 74 983

Průběh zakázky

Objednávka byla vystavena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 297.000 Kč.

Objednávka [PDF 52.36 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 297.000 Kč