Střechy domů Na Kněžině

Veřejná zakázka na provedení stavebních prací.

Stav zakázky: zakázka byla zrušena

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 15.3.2012 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Zadávací dokumentace - oprava střech bytových domů Na Kněžině [PDF 64.86 kB]

Výkaz výměr - oprava střech bytových domů Na Kněžině [XLS 58 kB]

Zadávací dokumentace - oprava střech bytových domů Na Kněžině, dodatečné informace [PDF 60.08 kB]

Prohlídka stavby bude možná 12.03.2012 v 15 hod Na Kněžině

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 71.08 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 50.86 kB]

Výběrová komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku firmy FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČ 27537676. Zadavatel jako nejvhodnější nabídku schválil na zasedání rady města dne 19.3.2012 nabídku firmy Petr Šach stavební s.r.o., Dr. Edvarda Beneše 198, Bystřice, IČ 27106942. Zadavatel při svém rozhodnutí přihlédl k nabízené záruce za dílo. Nabídky firem Sládek Group, a.s, Benti spol s r.o. a FAST střechy neobsahují záruční dobu na celou střechu, ale pouze na provedené dílo. Firma Šach poskytuje záruku na funkčnost celé střechy.

Průběh zakázky

Firma FAST střechy s.r.o. podala stížnost na výsledek výběrového řízení.

Odpověď zadavatele na stížnost [PDF 109.13 kB]

Výsledek šetření ÚOHS [PDF 241.6 kB]

Vzhledem k tomu, že byly ze strany FAST střechy s.r.o. jako jednoho z účastníků pochybnosti o dodržení zásad transparentnosti a nediskriminace, zadavatel se rozhodl v zájmu odstranění jakýchkoliv takových pochybností smlouvu s vybraným dodavatelem neuzavřít a výběrové řízení zrušit.