Strategické dokumenty

Veřejná zakázka na služby

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 22.05.2017 v 9:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Zpracování strategických dokumentů města Týnec nad Sázavou" [PDF 543.49 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 909.69 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 118.72 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 95.6 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy MEPCO, s.r.o., se sídlem Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, IČ: 27143643.

Průběh zakázky

Smlouva byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 238 000 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 689.05 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH 238 000 Kč.