Sokolovna č.p. 82 ve ZK

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 19. 6. 2017 v 9:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Stavební úpravy budovy sokolovny čp. 82 ve Zbořeném Kostelci za účelem snížení energetické náročnosti" [PDF 530.7 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 339.1 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 106.26 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 92.9 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Stavební firma Pazdera s.r.o., se sídlem: Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim, IČ: 271 10 176.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 3 235 728,82 Kč.

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 je 3 590 140,18 Kč.

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2 je 3 694 196,81 Kč

Smlouva o dílo [PDF 1.53 MB]

Dodatek č. 1 [PDF 1.92 MB]

Dodatek č. 2 [PDF 768.34 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH 3 694 196,81 Kč.