Rekonstrukce výdejen a zázemí v MŠ

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 21.06.2022 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Rekonstrukce výdejen a zázemí v MŠ Týnec nad Sázavou“ [PDF 704.13 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 3.27 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 1.17 MB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 483.38 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SYPOS – STAVBY s.r.o., se sídlem: U Trati 118, 257 41 Týnec nad Sázavou IČ: 61683043.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 682 811,71 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 2.55 MB]

Dodatek č. 1 [PDF 2.12 MB]

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 682 811,71 Kč.