Pěší zóna - chodníky

Veřejná zakázka na stavební práce.

Stav zakázky: zrušena

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 3. 5. 2013 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Sanace železobetonových konstrukcí akumulačních komor pitné vody" [PDF 72.39 kB]

Dokumentace a krycí list [ZIP 1.27 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 48.43 kB]

Vzhledem k tomu, že v jednotlivých nabídkách byly výrazné rozdíly ve výměrách i cenách, byla zakázka zrušena. Bude opraveno zadání zakázky a výkaz výměr, poté bude zakázka vypsána dle finančních možností zadavatele.