Pecerady-hřiště - rekonstrukce chodníků a autobusových zastávek

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: zrušeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 28.11.2023 do 13:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky „Týnec nad Sázavou - Pecerady-hřiště - rekonstrukce chodníků a autobusových zastávek“ [PDF 601.56 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 14.16 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 516.76 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 384.6 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy TRANSCAT.CZ s.r.o. se sídlem Frágnerova 75, 257 22 Nespeky, IČ: 24732176, která dne 22.02.2024 odstoupila z časových důvodů od plnění smlouvy o dílo.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 3 237 728,31 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 2.58 MB]