Odtokové poměry Hlinka

Veřejná zakázka na službu.

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 11.03.2020 do 08:30 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Zpracování studie na zlepšení odtokových poměrů v lokalitě Hlinka Týnec nad Sázavou“ [PDF 698.09 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 670.77 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 498.11 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 179.66 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ 2647508.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 329 000,00 Kč.

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 329 000,00 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 1.99 MB]

Dodatek č. 1 [PDF 507.36 kB]