Dopravní terminál

Veřejná zakázka na službu.

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 4. 10. 2018 do 13 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky "Výkon technického dozoru stavebníka - Dopravní terminál Týnec nad Sázavou" [PDF 82.25 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 55.67 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 79.27 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 79.09 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy BALLI, s.r.o., se sídlem: Mádrova 3030/12, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ: 25072111.

Průběh zakázky

Příkazní smlouva byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Služba byla dokončena. Konečná cena služby bez DPH 250 000 Kč.

Příkazní smlouva [PDF 59.51 kB]