Dopravní hřiště

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 03.11.2020 do 10:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou“ [PDF 597.46 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 1.86 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 599.26 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 483.03 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy 4soft, s.r.o. se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČ: 28703324.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 846.222,40 Kč.

Smlouva o dílo 

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 846.222,40 Kč.