Chodník Čakovice II. etapa

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 18. 9. 2017 v 10:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky Týnec nad Sázavou – Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II. etapa [PDF 136.6 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 21.11 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 97.48 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 79.86 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Diostav s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 2, IČ: 01414551.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1 376 695,92 Kč.

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 je 1 335 445,92 Kč

Smlouva o dílo [PDF 917.08 kB]

Dodatek č. 1 [PDF 288.07 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 1 335 445,92 Kč.