Přístavba ZŠ

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 1. 11. 2017 do 9 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Zabezpečovací práce na přístavbě ZŠ Týnec nad Sázavou" [PDF 89.49 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 79.76 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 79.43 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Fastav Bau, s.r.o., se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČ: 27078141.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 553 039,87 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 871.19 kB]

Dodatek č. 1 [PDF 98.59 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH 531 122,18 Kč