Náměstíčko

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 18. 7. 2016 13:30 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky [PDF 115.2 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 53.82 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 77.6 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 54.36 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 271 95 783.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1 353 706,98 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 2.12 MB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 1 353 706,98 Kč.