Dokumentace - přístavba a tělocvična ZŠ Týnec

Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace.

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 16. 5. 2016 9:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Zpracování projektové dokumentace na akci - přístavba a tělocvična ZŠ Týnec" [PDF 119.69 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 57.53 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 77.06 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 53.2 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SLADKÝaPARTNERS s.r.o., se sídlem: Nad Šárkou 782/60, 160 00 Praha 6, IČ: 274 39 500

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1.550.000 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 351.74 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Skutečně uhrazená cena díla bez DPH je 1 550 000 Kč.