Dokumentace - lávka u Jawy

Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace.

Stav zakázky: Práce byly přerušeny z důvodu nezískání souhlasu vlastníka pozemku. Po získání souhlasu budou práce pokračovat.

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 04. 10. 2016 v 9.00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci lávky přes řeku Sázavu u Jawy“ [PDF 156.39 kB]

Vzory dokumentů, studie, smlouva a krycí list [ZIP 79.44 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 79.83 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 53.81 kB]

Odstoupení od smlouvy - firma Pontex, s.r.o. [PDF 334.19 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy TOP CON SERVIS s.r.o., se sídlem: Varšavská 29/30, 120 00 Praha 2, IČ: 452 74 983

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena bez DPH 478 000 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 684.69 kB]

Dodatek č. 1 [PDF 67.77 kB]

Dodatek č. 2 [PDF 0.91 MB]