Výstavba MŠ Týnec nad Sázavou

Veřejná zakázka na stavební práce.

Stav zakázky: dokončena

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 7. 9. 2010 do 14:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Zadávací dokumentace - výstavba MŠ [PDF 83.03 kB]

Technická zpráva [PDF 186.57 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Hodnotící tabulka [PDF 87.74 kB]

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 111 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 57.83 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Warex spol. s r.o., 155 21 Praha 5 - Zličín, Na Radosti 184, IČ 18628419

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 6.864.869,45 Kč.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen na základě požadavků investora. Došlo ke změně skladby podlahy a dalším úpravám ve vybavení stavby.

Cena díla bez DPH se navýšila o 254.325,28 Kč.

Dílo bylo dokončeno a převzato dne 19.8.2011. Konečná cena díla bez DPH je 7.119.194,60 Kč.