Vodovod Týnec řad Z1

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 29. 9. 2015 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Týnec nad Sázavou - rekonstrukce zásobního řadu Z1“ [PDF 119.42 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 17.32 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 73.84 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 51.95 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy LAROS s.r.o., IČ: 498 26 514.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 862 457,98 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 1.02 MB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 569 775,37 Kč bez DPH. Snížení ceny z důvodu změny uložení nového potrubí - vně tělesa lávky.

Dodatek č. 1 [PDF 251.46 kB]