Vodojem Taranka

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 29.7.2014 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Sanace železobetonové konstrukce akumulační komory pitné vody a rekonstrukce vystrojení armaturní komory vodojemu Taranka" [PDF 95.8 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 6.76 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 76.68 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 51.39 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Vodárenské technologie, s. r. o., IČO: 26440741

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 932 150 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 759.04 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 932 150 Kč.