Rybník Pecerady

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 22. 1. 2020 do 08:30 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky „Rybník Pecerady – odbahnění, stavební práce“ [PDF 704.64 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 5.08 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 556.33 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 40.26 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy AGROM-KJ, s.r.o. se sídlem U Sirkárny 250/1, 370 01 České Budějovice, IČ 25174495.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1 852 137,35 Kč.

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 2.219.698,89 Kč.

Vícenáklady byly způsobeny jiným druhem podloží, než které byly uvedeny v projektové dokumentaci.

Smlouva o dílo [PDF 2.09 MB]

Dodatek č. 1 [PDF 691.01 kB]

Dodatek č. 2 [PDF 7.01 MB]

Zřejmá nesprávnost k dodatku č. 2 [PDF 3.16 MB]