Most přes Kamenický potok

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 15.6.2015 do 08:30 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce mostu přes Kamenický potok na komunikaci č. 33c" [PDF 108.12 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 11.48 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 74.97 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 51.17 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy DIOSTAV, s.r.o., IČO: 01414551

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 861 442,93 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 1.18 MB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Skutečně uhrazená cena 867 776 Kč bez DPH. Změna ceny smluvní a fakturované je dána větším rozsahem prací. Jednotkové ceny byly dodrženy.

Dodatek č. 1 [PDF 62.01 kB]