Komunikace 38c – I. část

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 16. 3. 2020 do 08:30 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Obnova místní komunikace 38c – I. část“ [PDF 707.72 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 4.93 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 596.67 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 579.78 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy BES s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ 43792553.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1.689.329,40 Kč.

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 1.679.081,04 Kč.

Cena díla byla snížena na základě úpravy výkazu výměr dle skutečného zaměření stavby.

Smlouva o dílo [PDF 4.39 MB]

Dodatek č. 1 [PDF 2.9 MB]