Přípojka ke kanalizaci

Informace o připojení ke kanalizaci

V Chrástu nad Sázavou, Peceradech, Podělusích a ve Zbořeném Kostelci byla vybudována splašková kanalizace.

Zprovoznění přípojky, která byla realizována v rámci projektu "kanalizace v místních částech" v roce 2008/2009 si dohodněte s provozovatelem kanalizace - Vodovody a kanalizace Týnec, s.r.o.

K realizaci nové přípojky je třeba souhlas vlastníka a provozovatele kanalizace. Dále příslušné povolení v souladu se Stavebním zákonem.

Na pozemky s novou kanalizační přípojkou se vztahuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 ve znění vyhlášky č. 3/2010.

Veškeré náklady spojené s realizací a uvedením přípojky do provozu hradí vlastník nemovitosti.

Vlastník kanalizace

Město Týnec nad Sázavou, odbor majetku

Provozovatel kanalizace

Vodovody a kanalizace Týnec, s.r.o.  Zbyněk Peša, tel. 317 704 160, 777 241 036