Vyhlášky, pokyny a nařízení

Platné obecně závazné vyhlášky

Dokumenty jsou ve formátu pdf

číslo název poznámka
6/1996  zřízení městské policie  
4/1999  zrušení vyhlášky 1/1999 - Řád hřbitova  
3/2000 závazné části regulačního plánu - centrum občanské vybavenosti  
5/2004 zrušení vyhlášky 4/2004  
1/2005 zrušení vyhlášky 1/2003 ruší 1/2003
3/2005 městské symboly a jejich užívání ruší 3/2004
4/2005 zrušení vyhlášky 4/1993 ruší 4/1993
1/2009 zhodnocení pozemku kanalizací úprava v 3/2010
3/2010 zhodnocení pozemku kanalizací - změna vyhlášky 1/2009 mění 1/2009
8/2011 zrušení některých obecně závazných vyhlášek Města Týnec nad Sázavou místní poplatky do roku 2010
9/2011 zrušení některých obecně závazných vyhlášek Města Týnec nad Sázavou územní plán z roku 1995
1/2012 zrušení obecně závazné vyhlášky Města Týnec nad Sázavou ruší 7/2011
5/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ruší 3/2009
1/2017 společný obvod Mateřské školy Týnec nad Sázavou  
2/2018 o místním poplatku ze vstupného ruší 4/2011
4/2018 o regulaci provozování hazardních her  
4/2020 zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ruší 2/2004 a 2/2005
5/2020 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním  
1/2021 o nakládání s komunálním odpadem ruší 1/2015
3/2021 kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku ruší 3/2018
2/2022 o regulaci hlučných činností a nočního klidu ruší 1/2022
2/2023 o místním poplatku za odkládání komunálních odpadů z nemovité věci ruší 2/2021
3/2023 Požární řád  
4/2023 o místním poplatku ze psů ruší 1/2020
5/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ruší 1/2023
6/2023 o místním poplatku z pobytu ruší 2/2020
7/2023 o zákazu používání alkoholickýh nápojů na vybraných veřejných prostranstvích  

 

Platné pokyny rady města

číslo

název

poznámka
3/2013 Ceny na veřejných pohřebištích  
3/2014 Plakátování ruší 4/2009
2/2015 Vítání občánků  
4/2015 Ceník reklamy ruší 1/2014
1/2017 Fond rozvoje bydlení ruší 1/2015
1/2020 O přidělování bytů v době s pečovatelskou službou ruší 1/2018
2/2020 Podmínky pro poskytnutí finančního daru při výročí svatby  
1/2021  Pronájem prostor a zařízení v majetku Města Týnec nad Sázavou ruší 2/2017
1/2023 Fond rozvoje bydlení ruší 1/2017

 

Nařízení rady města

 

název

poznámka

stav

1/2020 Tržní řád - pravidla pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb ruší 1/2013 platný
1/2013 Tržní řád - pravidla pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb   zrušený

 

Zrušené vyhlášky

číslo název poznámka
2a/1994 úprava daně z nemovitosti zrušena v 2/2007
5/1995 závazné části územního plánu sídelního útvaru úprava v 1/2000, 3/2001, zrušena v 9/2011
3/1999 změna závazných částí ÚPSÚ Týnec nad Sázavou úprava v 1/2000, 3/2001, zrušena v 9/2011
1/2000 změna závazných částí ÚPSÚ Týnec nad Sázavou mění 5/1995 a 3/1999, úprava v 3/2001, zrušena v 9/2011
3/2001 změna závazných částí ÚPSÚ Týnec nad Sázavou mění 5/1995, 3/1999 a 1/2000, zrušena v 9/2011
4/2001 nakládání s komunálním odpadem ruší 2/1998, zrušena v 2/2012
2/2003 místní poplatky ruší 6/1998 a 7/1998, úprava v 1/2004, 3/2007, 2/2010, 4/2010, zrušena v 8/2011
1/2004 místní poplatky - změna vyhlášky 2/2003 mění 2/2003, zrušena v 8/2011
2/2004 zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ruší 1/2002, úprava v 2/2005
2/2005 změna vyhlášky 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku mění 2/2004, zrušena v 4/2020
1/2007 místní poplatek za … odstraňování komunálních odpadů ruší 5/2001, 5/2005, úprava v 4/2007, 5/2010, zrušena v 8/2011
2/2007 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ruší 2a/1994, zrušena v 2/2009
3/2007 místní poplatek ze vstupného mění 2/2003, zrušena v 8/2011
4/2007 změna vyhlášky 1/2007 o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů mění 1/2007, zrušena v 8/2011
2/2009 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ruší 2/2007, zrušena 3/2009
3/2009 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ruší 2/2009, zrušena 5/2012
1/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě zrušena v 1/2016
2/2010 místní poplatky - změna vyhlášky 2/2003 mění 2/2003, zrušena v 8/2011
4/2010 mění 2/2003, zrušena v 8/2011 mění 2/2003, zrušena v 8/2011
5/2010 místní poplatek za … odstraňování komunálních odpadů - změna vyhlášky 1/2007 mění 1/2007, zrušena v 8/2011
1/2011 o místním poplatku ze psů zrušena v 12/2015
2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt zrušena v 3/2012
3/2011 o místním poplatku za … odstraňování komunálních odpadů zrušena v 6/2012
4/2011 o místním poplatku ze vstupného zrušena v 2/2018
5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zrušena v 9/2019
6/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity zrušena v 4/2012
7/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj … zrušena v 1/2012
2/2012 o nakládání s komunálním odpadem ruší 4/2001
3/2012 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ruší 2/2011
4/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity ruší 6/2011, zrušena 2/2020
6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ruší 3/2011
1/2015

o nakládání s komunálním odpadem ruší 2/2012
2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ruší 6/2012
3/2015 o místním poplatku ze psů ruší 1/2011
1/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě ruší 1/2010
2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ruší 2/2015
2/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě ruší 1/2016
3/2017 o regulaci hlučných činností a nočního klidu ruší 2/2017
1/2018 o regulaci hlučných činností a nočního klidu ruší 3/2017
3/2018 kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku  
1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ruší 5/2011
2/2019 o místním poplatku ze psů ruší 3/2015
1/2020 o místním poplatku ze psů ruší 2/2019
2/2020 o místním poplatku z pobytu ruší 3/2012 a 4/2012
3/2020 o regulaci hlučných činností a nočního klidu ruší 1/2018
6/2020 o místním poplatku za … odstraňování komunálních odpadů ruší 2/2016
2/2021 o místním poplatku za … odstraňování komunálních odpadů ruší 6/2020
1/2022 o regulaci hlučných činností a nočního klidu ruší 3/2020
1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ruší 1/2019

 

Zrušené pokyny rady města

číslo

název

poznámka

2/2003 Využívání velké zasedací místnosti a technického zařízení  
1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu ruší 2/2007
3/2009 Pronájem prostor a zařízení v majetku města pro sportovní a zájmové aktivity ruší 1/2007
1/2009 O přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou č.p. 520 ruší 2/2008
2/2009 O přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou č.p. 525 ruší 3/2001
4/2009 Plakátování ruší 3/2001
1/2010 Pronájem prostor a zařízení v majetku města pro sportovní a zájmové aktivity ruší 3/2009
1/2012 Podmínky pro poskytnutí finančního daru při narození dítěte  
1/2013 Pronájem prostor a zařízení v majetku Města Týnce nad Sázavou ruší 2/2011
2/2013 Fond rozvoje bydlení ruší 1/2008
1/2014 Ceník reklamy ruší 1/2011
1/2015 Fond rozvoje bydlení ruší 2/2013
3/2015 Pohřebné platí do 31.12.2015
1/2017 Fond rozvoje bydlení ruší 1/2015
2/2017  Pronájem prostor a zařízení v majetku Města Týnec nad Sázavou ruší 1/2013
1/2018 O přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou ruší 1/2009 a 2/2009