Strategické dokumenty

Plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města - analytická a návrhová část [PDF 5.2 MB]

Strategický plán rozvoje města - indikátory [PDF 416.11 kB]

Strategický plán rozvoje města - akční plán 2024 [PDF 338.84 kB]

Zásobník projektů 2024 [PDF 271.58 kB]

Místní energetická koncepce

Místní energetická koncepce města Týnec nad Sázavou 2023-2038 (pdf)

Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu

Adaptační strategie – analytická část včetně příloh [ZIP 65.85 MB]

Adaptační strategie – návrhová část včetně příloh [ZIP 75.73 MB]

Adaptační strategie – implementační část [ZIP 6.13 MB]

Adaptační strategie – akční plán včetně listů doporučení [ZIP 2.66 MB]

Plán prevence kriminality

Bezpečnostní analýza za rok 2019 [PDF 2.02 MB]

Plán prevence kriminality - analytická a návrhová část [PDF 1.27 MB]

Plán prevence kriminality - indikátory [PDF 322.07 kB]

Koncepce sportu

Koncepce sportu Týnec nad Sázavou - analytická část [PDF 914.67 kB]

Koncepce sportu Týnec nad Sázavou - návrhová část [PDF 399.54 kB]

Strategie pro kulturu a volný čas

Strategie pro kulturu a volný čas v Týnci nad Sázavou - analytická část [PDF 0.99 MB] 

Strategie pro kulturu a volný čas v Týnci nad Sázavou - návrhová část  [PDF 417.2 kB]

Pasport zeleně

Pasport zeleně [PDF 4.78 MB]

Interpretační plán - Týnec světu!

Interpretační plán města [PDF 5.15 MB]

Interpretační plán města - harmonogram [PDF 92.36 kB] 

Interpretační plán města - mapa 1 [PDF 145.63 kB]

Interpretační plán města - mapa 2 [PDF 1.65 MB] 

Plán zdraví a kvality života

Zdravotní plán [PDF 0.97 MB]

Analýza zdravotního stavu obyvatel Týnce nad Sázavou 2023 – aktualizace vybraných údajů [PDF 821.61 kB]

Analýza zdravotního stavu obyvatel Týnce nad Sázavou 2019 [PDF 3.15 MB]

Filozoficko-architektonická koncepce

Filozoficko-architektonická koncepce - analytická část - text [PDF 4.3 MB]

Filozoficko-architektonická koncepce - návrhová část - text [PDF 5.84 MB]

Filozoficko-architektonická koncepce - návrhová část - výkresy [PDF 121.57 MB]

Filozoficko-architektonická koncepce - analytická část - výkresy [PDF 28.16 MB]

Demografická studie města

Demografická studie města Týnec nad Sázavou - 2015 [PDF 244.15 kB]