Poplatky

Obecně závazné vyhlášky

Zhodnocení pozemku kanalizací
Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Místní poplatek za psy 
Místní poplatek za odstraňování komunálního odpadu
Místní poplatek z pobytu
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 


Pokyny rady města

Cena reklamy
Plakátování
Pronájem prostor a zařízení v majetku Města Týnce nad Sázavou
Ceny na veřejných pohřebištích


Usnesení rady města

Vodné, stočné
Nájemné byty
Nájemné nebyty


Smuteční obřadní síň

Provozní řád a ceník smuteční obřadní síně na novém hřbitově


Sazebník úhrad za poskytování informací

Poplatky dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

Poplatky matriční

Poplatky stavební


Ceník oprav v bytech

Nařízení vlády č. 308/2015 vymezuje pojmy běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Podle něj si např. výměnu prahů, lišt, žaluzií, vypínačů, zásuvek, zvonků, mísících baterií, sprch, splachovačů a další opravy hradí nájemce sám.

V případě poruchy si opravu můžete zajistit sami, případně se obrátit na odbor majetku a opravu Vám zprostředkujeme.

Ceník prací a Nařízení vlády [PDF 410.81 kB]