Evidence psů

Místní poplatek ze psů

Poplatek je vybírán podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 4/2024, o místním poplatku ze psů.

Předmětem místního poplatku ze psů je držení psa, který je starší 3 měsíců. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců. Splatnost poplatku je do 31. května příslušného kalendářního roku.

Informace o sazbě poplatku a o osvobození od poplatku jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce - o místním poplatku ze psů.