Odchyt psů

Co dělat při ztrátě nebo nalezení psa? Jak se zachovat v situaci když se Vám ztratí pes nebo naopak psa najdete?

Co dělat při nálezu psa

Při nálezu psa vyčkejte 10-20 minut, zda se majitel psa neobjeví a psa sledujte.

Pokud psa můžete sami odchytit

Kontaktujte městskou policii či městský úřad (v pracovní době) nebo využijte služby strážníků.

Pokud budete mít psa u sebe, zveřejníme Vám na sociální síti města informaci o nálezu psa. Zašlete nám fotografii psa, lokalitu nálezu a kontakt na e-mail: radnice@mestotynec.cz.

Psa můžete odvést do psího útulku Naděje pro čtyři packy v Opřeticích u Benešova. Nejdříve je ale nutné útulek informovat dopředu, nejlépe prostřednictvím městské policie, na výše uvedeném tel. čísle. V pracovní době volejte zaměstnance městského úřadu. Útulek psy neodchytává.

Pokud je pes agresivní a nemůžete ho sami odchytit

Zvířete se nedotýkejte. Kontaktujte telefonicky městskou policii. V pracovní době volejte zaměstnance městského úřadu nebo využijte služby strážníků, kteří zajistí odchyt psa.

Nejprve se zjišťuje, zda je pes čipovaný a zda je čip nahlášený v registrech spolu s kontakty na majitele. MěÚ a městská policie bývají prvním místem, kde bude vlastník po ztraceném psovi pátrat.

Pes je chytré zvíře, často se vrátí domů sám.


Co dělat při ztrátě psa

Vyčkejte přibližně 3 hodiny na místě ztráty.

Kontaktujte městskou policii nebo městský úřad:

Kontaktujte psí útulek Naděje pro čtyři packy v Opřeticích u Benešova na tel. 608 277 306. Do útulku jsou dováženi odchycení psi z Týnce nad Sázavou a dalších měst benešovského kraje.

Pokud chcete zveřejnit ztrátu psa na sociální síti města, zašlete na e-mail: radnice@mestotynec.cz fotografii psa, popis plemene, lokalitu ztráty a kontakt.

V případě ztráty psa v lese kontaktujte také Myslivecký spolek Háj Pecerady, tel. 602 932 377.


Co dělat při nálezu dalších (divokých, zraněných) zvířat

Pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte dispečink Národní sítě záchranných stanic, tel. 774 155 155.
Zvířete se nedotýkejte. Pro více informací navštivte: https://www.zvirevnouzi.cz, https://zvirevtisni.org/.


Důležité upozornění

Zákonem je dána povinnost mít psa označeného čipem. Čip aplikuje veterinář. Pokud tedy Váš pes ještě nemá čip, obraťte se na některého z veterinářů. Čip se musí registrovat. Za registraci je zodpovědný majitel, který si může sám zvolit registr, do kterého čip zaregistruje. Registry najdete např. na: https://www.dog-point.cz/novinky/cipovani-psu