Kronika města

Kancelář starosty kompletuje podklady do kroniky města. Můžete nám zasílat důležité informace nebo významné události. Kroniky města Týnec nad Sázavou jsou uloženy ve Státním okresním archivu Benešov. V elektronické verzi jsou k nahlédnutí na městském úřadě v Týnci nad Sázavou.