Silniční správní úřad

Žádosti má v kompetenci Odbor majetku.


zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon)

Žádost o zvláštní užívání komunikace 

 • dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona – provádění stavebních prací

Formulář žádosti o zvláštním užívání komunikace [PDF 237.19 kB]

Formulář žádosti o zvláštním užívání komunikace [RTF 68.78 kB]

K žádosti je třeba doložit

 • souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace
 • návrh případného dopravního opatření odsouhlasený Policií ČR – dopravním inspektorátem
 • situační plánek s umístěním projednávané stavby

Správní řízení podléhá poplatku dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.


Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci

 • dle § 10 zákona

Formulář žádosti o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci [PDF 215.17 kB]

Formulář žádosti o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci [RTF 49.45 kB]

K žádosti je třeba doložit

 • stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace
 • závazné stanovisko Policie ČR – dopravní inspektorát
 • situační plánek s umístěním projednávané stavby

Správní řízení podléhá poplatku dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.


Žádost o povolení uzavírky

 • dle  § 24 zákona 

Formulář žádosti o povolení uzavírky [PDF 232.54 kB]

Formulář žádosti o povolení uzavírky [RTF 73.7 kB]

K žádosti je třeba doložit

 • stanovisko vlastníka uzavřené komunikace
 • návrh dopravního opatření odsouhlasený Policií ČR – dopravním inspektorátem
 • odsouhlasená přechodná úprava dopravního značení a změna provozu silničním úřadem Benešov
 • situační plánek s vyznačením místa uzavírky a objízdné trasy