Fond rozvoje bydlení

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

Žádost o účast ve výběrovém řízení se podává městskému úřadu na předepsaném formuláři.

Město Týnec nad Sázavou vypisuje výběrové řízení na poskytnutí zápůjčky z "Fondu rozvoje bydlení" v souladu s Pokynem rady města - Fond rozvoje bydlení.

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce města a ve vývěskách jeho místních částí.

Žádost o účast ve výběrovém řízení se podává městskému úřadu na předepsaném formuláři do 02.04.2024 do 12:00 hod.

Výsledek výběrového řízení projedná rada města 08.04.2024 a poté zastupitelstvo města 22.04.2024. Výběrové řízení bude ukončeno nabídkami uchazečům na uzavření smluv o zápůjčce do 22.05.2024.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny na úřední desce.


Na co lze zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení použít

Obnova a rekonstrukce

Z fondu například můžete získat zápůjčku na obnovu střechy, zřízení nebo rekonstrukci topení, rozvodů vody, odpadů, zateplení fasády. Pomocí této zápůjčky můžete financovat i novou koupelnu nebo pořízení ČOV. Na realizaci zařízení „zelená úsporám“ (tepelné čerpadlo, fotovoltaika, solární ohřev TUV,…).

Nové stavby

Zápůjčka z Fondu rozvoje bydlení Vám pomůže i s vestavbou půdního nebo nástavbou střešního bytu. Vybudovat za ni můžete novou studnu nebo přípojky kanalizace a vody.

Koupě nemovitostí

Z fondu se dá spolufinancovat i koupě pozemků pod stávajícími bytovými domy a okolo nich (např.: "Kolonka").

A jiné

Další informace, na co vše lze zápůjčku použít, včetně výše úvěru a podmínek, získáte v dokumentu: Pokyn rady města - Fond rozvoje bydlení.

FORMULÁŘ