Vodovody a kanalizace

Kontakt

Vodovody a kanalizace Týnec s. r .o.
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
IČO: 02433044
Telefon: 317 704 160
E-mail: pesa@vaktynec.cz
Webové stránky: www.vaktynec.cz

Společnost vodovody a kanalizace s.r.o. byla rozhodnutím zastupitelstva města Týnec nad Sázavou založena dne 13.12.2013 a to za účelem zajištění provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v Týnci nad Sázavou a obci Bukovany. Jediným společníkem a 100% vlastníkem společnosti je město Týnec nad Sázavou.   

Společnost VaK Týnec s.r.o. v rámci regionu  poskytuje  vodohospodářské služby i dalším právnickým a fyzickým osobám.

Odečty vodoměrů

Kvalita pitné vody