Univerzita třetího věku

Studujte s námi!

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují starším občanům  vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

Univerzita třetího věku

  • představuje možnost kvalitního naplnění volného času
  • podporuje aktivitu seniorů
  • zpřístupňuje seniorům vhodnou formou nové vědomosti a dovednosti, které mohou využívat pro svůj osobní rozvoj;
  • podporuje jejich psychickou a fyzickou svěžest
  • protože se jedná o společenskou událost, umožňuje navazování nových přátelství a překonávání pocitu osamělosti

Město Týnec nad Sázavou zpřístupňuje výukové programy pro seniory Univerzity třetího věku. Jedná se pouze o virtuální studium.

Studenti potřebují ke studiu

  • PC, zřízení e-mailové adresy
  • mobilní telefon – pro lepší komunikaci s vedoucím konzultačního střediska
  • platí se studijní poplatek 400 Kč
  • podmínkou registrace je pobírání starobního důchodu

Jeden semestr je 6 lekcí. Virtuální přednáška je spuštěna vždy v pondělí od 14:00. Podmínkou úspěšnosti je vypracování testu (online) po každé lekci, tzn. 6 testů a 1 velký závěrečný. Za každý úspěšně absolvovaný kurz posluchači získávají Certifikát o absolvování studia.

Přihlásit se můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem u paní Marty Kratochvílové, tel. 317 701 933, 724 258 024, kratochvilova@mestotynec.cz.

Portál vzdělávání seniorů