Veřejné osvětlení

Hlášení závady na veřejném osvětlení

Závady na veřejném osvětlení můžete hlásit na dispečink OSVĚTLENÍ TÝNEC, k.s. na tel. 800 101 109.