Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy se vyřizují na podatelně Městského úřadu Týnec nad Sázavou. V době mimo úřední hodiny městského úřadu přijímá oznámení o nálezu Městská policie Týnec nad Sázavou.

Výhradně Městská policie Týnec nad Sázavou přijímá oznámení o nálezu živého zvířete a rozhoduje o jeho umístění zpravidla v útulku pro zvířata. 

V případě, že nalezená věc ze seznamu byla ve vašem vlastnictví, kontaktujte pro vyřešení vaší záležitosti podatelnu Městského úřadu Týnec nad Sázavou.

Osobní doklady, které byly formou nálezu předány na Městský úřad Týnec nad Sázavou, jsou dále postupovány institucím, které je vydaly. 

Seznam nalezených věcí

Momentálně neevidujeme žádnou nalezenou věc.