Měření rychlosti

Zařízení

Městská police Týnec nad Sázavou používá při měření rychlosti jízdy řádně ověřená stanovená měřidla, schváleného typu, jejich výstupy lze použít jako důkazy ve správním řízení.

Oprávnění

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií (§ 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).

Místa měření

  1. silnice č. II/106 v Týnci nad Sázavou, ulice Benešovská, u kapličky, směr do centra, okamžitá rychlost
  2. silnice č. III/10513 v Podělusích, náves, směr do Týnce nad Sázavou, okamžitá rychlost
  3. silnice č. II/107 v Týnci nad Sázavou, ulice Pražská, u přechodu pro chodce, směr do centra, okamžitá rychlost

Další informace

Měření rychlosti bylo zahájeno 01.08.2023.

Informace o měření rychlosti a řešení přestupků jsou na webových stránkách správního orgánu - města Benešov www.benesov-city.cz