Vodovod a kanalizace

Projektová příprava na vodovod a kanalizaci v místních částech

V roce 2019 město začalo zpracovávat projektovou dokumentaci na vodovod a kanalizaci ve svých místních částech. Rámcová smlouva s vítězem veřejné zakázky firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. byla uzavřena v srpnu 2019 na částku 12 417 500Kč bez DPH. Předmětem zakázky je inženýrská, projektová a manažerská činnost za účelem řešení zásobování pitnou vodou místních částí města Týnec nad Sázavou: Pecerady, Zbořený Kostelec, Krusičany, Čakovice, Podělusy a Chrást nad Sázavou, a dále odkanalizování odpadních vod z Krusičan a Čakovic (v uvedených lokalitách není vodovod nebo kanalizace).

V září 2020 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsána výzva v Operačním programu životního prostředí 2021-2027 na samotnou realizaci.

Město podalo do této výzvy 2 žádosti na:

Projektovou přípravu vodovodu a kanalizace Krusičany a intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

Cílem projektu je zpracování projektové dokumentace do fáze dokumentace pro provedení stavby, pravomocného stavebního povolení a uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Vodovod a kanalizace Krusičany a intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou. Podaná žádost byla schválena a ministr vydal kladné rozhodnutí. Předpokládané způsobilé náklady na projektovou přípravu činí 3 257 000 Kč, z toho dotace je až ve výši 2 931 300 Kč. Projekt (příprava na zahájení stavby) musí být ukončen do 31.1.2022.

Projektovou přípravu vodovodu Pecerady a Zbořený Kostelec

Cílem projektu je zpracování projektové dokumentace do fáze dokumentace pro provedení stavby, pravomocného stavebního povolení a uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Vodovod Pecerady a Zbořený Kostelec. Podaná žádost je nyní ze strany SFŽP akceptována a čeká se na rozhodnutí ministra. Předpokládané způsobilé náklady na projektovou přípravu činí 3 048 000 Kč, z toho dotace je až ve výši 2 743 200 Kč. Projekt (příprava na zahájení stavby) musí být ukončen do 31.1.2022.

Věra Velková, odbor projektového řízení


Dokumentace

Stahování zahájíte kliknutím levým tlačítkem na zipový soubor. Najdete ho ve stažených souborech.

Krusičany - vodovod a kanalizace [ZIP 10.01 MB]

Pecerady a Zbořený Kostelec - vodovod [ZIP 14.47 MB]


Seznam navržených přípojek

Seznam pozemků v Krusičanech [PDF 434.03 kB]

Seznam pozemků v Peceradech [PDF 491.32 kB]

Seznam pozemků ve Zbořeném Kostelci  [PDF 476.3 kB]


Obecné informace

Obecné informace z 02.06.2021 - dopis pro Krusičany [PDF 55.63 kB]

Obecné informace z 02.06.2021 - dopis pro Pecerady a Zbořený Kostelec [PDF 55.98 kB]


Dotazník

Dotazník se zájmem o přípojku zasílejte do 30.06.2021 na městský úřad v Týnci nad Sázavou.

Dotazník - zájem o připojení v Krusičanech ke stažení  [RTF 93.55 kB]

Dotazník - zájem o připojení v Peceradech nebo ve Zbořeném Kostelci ke stažení [RTF 92.59 kB]

Vodovod a kanalizace v Krusičanech – vzory dokumentů

Všechny dokumenty se budou předávat na setkání v úterý 29.03.2022. Distribuovat se bude také situační plánek pro zakreslení vodovodní a kanalizační přípojky. V případě nepřítomnosti volejte Ing. Součka (viz. prezentace) a dokumenty Vám budou elektronicky zaslány k podpisu.

Dokumentace

Pověření o zastupování (rtf) 

Vstup na pozemek (rtf) 

Smlouva o spolupráci (rtf) 

Pozvánka na setkání (pdf) 

Prezentace – 29.03.2022

Prezentace přípojek v Krusičanech (pdf)